HavedesignHavedesign og haveplaner
– din vej til mere liv i haven


En have skal designes og indrettes, så den passer til de mennesker og dyr, som skal bo i og have glæde af haven. En have skal være et sted, hvor du har lyst til at være – en rigtig levehave.


Drømmer du om:

  • en vild have med fuglesang, højt til loftet, shelter og bålaftener?
  • en frodig og smuk have med masser af haverum og blomsterbede?
  • en have, hvor du kan høste dine egne grønsager og frugter?
  • en have, hvor du kan nørde med planter og få jord under neglene?
  • en have med hængekøje, som ikke kræver mere arbejde, end du kan overkomme?
  • en have med flere rum og funktioner, så den kan mange ting på en gang?
  • eller noget helt andet?


Så lad mig hjælpe dig på vej med et haveinspirationsbesøg, en haveskitse, en haveplan eller bedplaner.


Hvis du drømmer om at bruge og leve mere i din have, så er en haveskitse eller haveplan et godt første skridt på vejen til, at du kan realisere drømmene.

Haveskitse

Har du brug for inspiration, ideer og gode råd til, hvordan du kommer videre med indretningen af din have – fx opdeling i flere haverum, anlæg af ny terrasse eller et shelter- og bålområde? Eller har du måske et problemområde i haven, som du har brug for nye øjne på for at løse? Så er et havebesøg med en haveskitse en god ide.


En haveskitse er en strukturel haveplan, som viser havens bede, stier, opholdssteder, hække og rum på en målfast og farvelagt tegning. Navnene på de vigtigste planter er angivet på tegningen.


Skitsen kan enten laves for en særlig del af din have, eller det kan være en skitse af hele din have.


Hvordan er processen, og hvad får du?

Arbejdet med en haveskitse starter med, at jeg kommer på besøg i din have, hvor vi går igennem haven, som den ser ud nu, og snakker om, hvad du kunne tænke dig ændret. På vores havevandring har du mulighed for at få svar på lige præcis de spørgsmål til havens indretning og beplantning, som du har brug for. Havebesøget varer 1½-2 timer.


Jeg udarbejder efter besøget en målfast og farvelagt tegning med den nye indretning af din have. Skitsen tegnes målfast og farvelægges. Den gennemarbejdede skitse angiver havens strukturelle design og elementer - fx opholdspladser, stiforløb og bede. Plantenavne for større træer og buske angives på planen, og bedenes beplantningstema angives. Denne haveskitse er væsentligt mere gennemarbejdet med detaljer og designideer end en skitse tegnet direkte på et inspirationsbesøg.


Inden mødet hos dig har du målt haven op, sådan at jeg har en målfast skitse i 1:100 inden vores møde. Du får en vejledning fra mig til, hvordan du skal måle haven op på den rigtige måde. 


Prisen for en haveskitse

En haveskitse koster fra kr. 6.700 inkl. moms. Oveni lægges prisen for det indledende haveinspirationsbesøg (uden skitse). Er din have meget stor eller projektet komplekst, kan prisen være højere. Dertil kommer transportomkostninger.


Du kan som alternativ købe et haveinspirationsbesøg med eller uden haveskitse. Det kan du læse mere om her.


Haveplan med planteliste

En haveplan giver dig det bedste udgangspunkt for, at du kan skabe den have, du drømmer om. Når jeg designer din have, har jeg fokus på, at haven skal passe til dine behov og din bolig, samtidig med at jeg indretter den med rum, linjer og fokuspunkter, så den bliver smuk, frodig og harmonisk at se på.


Hvad kan en haveplan?

En haveplan er en samlet plan, som viser designet af din nye haver. Den består af en målfast og farvelagt tegning af nye have og suppleres oftest med plantelister og/eller bedplaner. Haveplanen er en farvelagt tegning, som viser en detaljeret indretning af din have med rum, hække, opholdspladser, træer, bede, plantevalg, belægninger, osv. Med en haveplan i hånden kan du gå direkte i gang med at etablere din nye have eller omlægge din eksisterende have.


Hvordan er processen, og hvad får du?

Jeg indleder altid samarbejdet med dig om din haveplan med et møde, hvor vi snakker om dine ønsker og kraver til, hvad haven skal kunne. Jeg kommer forbi hos dig, og vi går en tur på grunden eller i din nuværende have, hvor vi snakker om dine ønsker til have – fx hvilken stil, hvilke funktioner du ønsker, hvilke farver du kan lide, er der bestemte planteønsker, ønsker til belægning på terrasser, osv. Har du svært ved at sætte ord på dine ønsker, har jeg altid materiale med, som måske kan hjælpe dig til, at vi kan skyde os ind på din ønsker.


Inden mødet i din have har du målt haven/grunden op, sådan at jeg kan få en målfast skitse i 1:100 med hjem til det videre arbejde. Du får en vejledning fra mig til, hvordan du skal måle op på den rigtige måde. Du kan også købe mig til at lave opmålingen, hvis du ønsker det.


Herefter tegner jeg et udkast til haveplanen, som vi drøfter. Du får også en beskrivelse af haven, som beskriver ideen bag designet samt et forslag til belægninger og hvilke planter, der skal være i haven.


Efter at jeg har fået dine input til haveplanen, rentegner og farvelægger jeg den færdige haveplan. Jeg laver også bedplaner og plantelister (med plantefoto, navn, højde og antal) færdige, så du kan se nøjagtigt, hvor og hvor mange planter, der skal plantes i bedene.


Vi mødes igen, og du får udleveret den færdige haveplan sammen med bekrivelse af ideen med haven, plantelister og bedplaner. Ofte supplerer jeg også med pasningsvejledninger.


Du kan derefter vælge selv at udføre haveplanen stykke for stykke i takt med din tid og økonomi, eller du kan vælge at give opgaven videre til en anlægsgartner eller entreprenør.

Hvis du ønsker min hjælp til indkøb af planter og placering af planterne på rette sted, kan det aftales som et ekstra tilkøb.


Prisen på en haveplan med planteliste. Hvad koster en haveplan? 

Prisen for en haveplan varierer alt efter størrelsen og kompleksiteten af din have. Prisen er altid efter aftale. Prisen for en haveplan til en almindelig parcelhushave koster typisk omkring 18.500 kr. inkl. moms. Dertil kommer transportomkostninger og prisen for det indledende havebesøg.

 

Jeg kan også lave en plan blot for en del af haven – fx et terrasseområde, en køkken- og skærehave, et børneområde eller andet. Her aftales en specifik pris.Bedplaner

Jeg laver bedplaner, som indretter din haves bede efter dine ønsker til stil, form og farver. En bedplan sikrer, at du får et flot bed, som tager højde for jord- og lysforhold, har gode proportioner, og som blomstrer længe, så der hele tiden er noget smukt at se på.


Hvordan er processen, og hvad får du?

En bedplan er en tegning af et eller flere bede i din have. Tegningen er målfast og viser placeringen og antal af alle planter, så det er nemt at gå i gang med at plante.


Vi drøfter - enten i din have eller online, hvilke ideer og ønsker du har til bedets indretning – fx farver eller bestemte planteønsker. Inden vores snak sender du sender mig fotos af området, hvor bedet skal laves og en opmåling af området, så jeg har de rette dimensioner på bedet. Du får en vejledning fra mig til, hvordan du skal måle haven op på den rigtige måde. Du kan også købe mig til at lave opmålingen, hvis du ønsker det.


Herefter får du en målfast tegning af bedplanen sammen med plantelister, som viser foto af planten sammen med plantens navn, højde på planten, blomstringstidspunkt og antallet af planter, som du skal indkøbe.


Hvis du har brug for min hjælp til indkøb og opsætning af planterne i bedet, så du blot skal plante dem i jorden, så kan jeg også hjælpe med det.


Prisen på en bedplan – hvad koster en bedplan?

Prisen for en bedplan afhænger af bedets størrelse og kompleksitet. Prisen for bedplan inkl. plantelister starter fra 3.500 kr. inkl. moms.


Hvis vi aftaler, at jeg skal komme på besøg i din have for at løse opgaven bedst muligt, skal du regne med transportomkostninger og betalingen for havebesøget.